Comprehensive information and resources about the Linux Operating System.
Home Contact Sitemap   Български език English language

АБРОК

Сдружение Алтернативни Бизнес Решения с Отворен Код

GNU project and Free Software Foundation

СПОДЕЛЕТЕ СВОБОДАТА !!!

* Нека да свалим оковите на електроннито общуване с държавната
   администрация!
* Нека престане престъпното разхищение на милиони за излишен софтуер
   за държавната администрация!
* Бъди ЕВРОПЕЕЦ!  

Споделете тези идеи - станете наш член

.: Събития :.[07.09.2006г.]   Членовете на АБРОК подготвиха и изпратиха отворено писмо до главния прокурор Борис Велчев. В писмото се визират нарушения на Закона за обществените поръчки. Конкретният визиран обект e процедурата при която се открива обществена поръчка за продължение на сключен на 12.03.2002г. договор за доставка на лицензи за държавната администрация. В писмото последователно са изложени факти, който са нарушения на българското законодателство. Целият текст на писмото можете да прочетете тук.[ 06.09.2006г.]   На 04.09.2006 се проведе общо събрание на сдружение АБРОК. Събранието издигна кандидатурата на г-н Румен Христов – управител на Линукс Бизнес Сълюшънс за председател на сдружението и освободи от поста досегашния председател г-н Христо Медаров. Друго решение на общото събрание бе относно кандидатурите на фирмите „Център за Иновации и Технологичен Трансфер - ГЛОБАЛ“ ЕООД, „Ай Би Ес България” ООД, „Шеър Кепитал” ЕООД, „Еском България” ЕООД, както и г-н Веселин Янков, които бяха приети членове на АБРОК. Взе се решение за участието на АБРОК в „Байт Експо 2006”, където да бъде представена и популяризирана дейността на сдружението.[08.05.2004г.]   В зала С1 на Шуменския Университет със съдействието на Факултета по Математика и Информатика и се проведе “Linux Install Fest”. В програмата на феста включваше инсталиране и демонстрация на Софтуер с отворен код, както и семинари, посветени на ползата от използване на софтуер с отворен код. Един от основните лектори на семинарите беше г-н Кольо Колев, управител на „Биотроника” ООД и един от членовете на АБРОК. Той представи доклада „"Приложение на отворения код в бизнеса, публичната администрация и образованието. Стратегии и финансови аспекти". Друга интересна тема  представена на феста беше „Електронен подпис - същност, история и използване” представена от Васил Петров, член на „Сдружение за Свободен Софтуер”.[12.10.2003г.]   На БАИТ Експо 2003 „Линукс Бизнес Сълюшънс” (ЛБС) предложи алтернатива за бизнес потребителите, чрез представения пакет от софтуерни решения, базирани на операционната система с отворен код. Компанията участва с две инсталации на щанда на фирма Аксиор, с която развиват партньорството си в посока пълна подкрепа на иновативни софтуерни технологии и услуги. Представените от ЛБС решения бяха базирани на немската дистрибуция Linux SuSE 8.2 и демонстрираха възможностите си да отговорят на ИТ потребностите на ниво фирма (сървъри, мрежи, т.н.) и потребител (офис приложения) с помощта на технологиите с отворен код.[18.07.2003г.]   На 14.07.2003 в сградата на БТА бе проведена Пресконференция. Целта беше да се даде публичност на създаденото вече сдружение „Алтернативни Бизнес Решения с Отворен Код – АБРОК”, както и да се популяризира идеята и целите му. Сдружението си поставя амбициозната задача да подпомага разработката и усъвършенстването на алтернативни програмни продукти като създава условия за развойна дейност на продукти с отворен код и обучение на специалисти. На пресконференцията присъстваха журналисти от ИТ медиите, печатни седмичници и ежедневници. Гости на пресконференцията бяха и съмишленици от сдружения и организации. От името на „Сдружение за Свободен Софтуер” приветствие за инициативата и обещание за взаимно сътрудничество поднесе г-н Йовко Ламбрев, член на Управителния съвет на „Сдружение за Свободен Софтуер”.[20.06.2003г.]   На 20.06.2003 г. в Пловдив се проведе конференция на тема: "Пловдив отново пръв - Електронна община със софтуер с отворен код. Социални, обществени и икономически ползи от употребата на свободен софтуер за електронно правителство и електронна община".Събитието се реализира със съдействието на Сдружение "Свободен софтуер" и представители на OpenIntegra, UNIX Solutions, банка Хеброс, БАН, БГ Проект, Биотроника.Сред поканените да уважат първото по рода си събитие за страната бяха представители на общинската и областната администрация, Далекосъобщения - Пловдив, Електроразпределение - Пловдив, Топлофикация - Пловдив, Водоснабдяване и канализация - Пловдив, сдружения и професионални организации на пловдивския бизнес и браншовите организации, Висши учебни заведения от Пловдив, IT- фирми, както и голям брой журналисти. С оглед значимостта на събитието, организаторите бяха предвидили време за демонстрации на реално-приложими примери за електронна община и свободни дискусии. Конференцията за електронна община със софтуер с отворен код събра много привърженици на идеята.